Respiratory dysfunction three months after severe COVID-19 is associated with gut microbiota alterations

2022 - Mulig sammenheng mellom endringer i tarmfloraen og alvorlig lungesykdom ved Covid-19.

Vestad B, Ueland T, Lerum TV,..et.al, Skudal H,..et al, Aukrust P, Hov JR, Trøseid M J Intern Med. 2022 Jun;291(6):801-812

I løpet av covid-19 pandemien er det utført mange forskningsprosjekter for å finne fram til effektive behandlingstilbud. WHO Solidarity Trial er en slik studie i Norge hvor en malariamedisin (hydroxychloroquine) og Remdesivir ble sammenlignet med standard-behandling. Resultatet var skuffende – ingen forskjell. Men – denne artikkelen viser resultatene fra en tilleggsstudie hvor lungefunksjon og tarmflora ble undersøkt 3 måneder etter utskriving fra sykehus. 
 
Vi har like mange bakterier i tarmen (tarmfloraen) som vi har celler i kroppen. Disse bakteriene er viktige for hvordan immunapparatet vårt fungerer – ikke bare i tarmen. Studien viste at mangfoldet av bakterier, dvs. variasjonen og hvilke typer det er mye eller lite av, var forskjellig blant de pasientene som hadde lungesvikt sammenlignet med de som ikke hadde det. Studien kan bare påvise assosiasjoner og ikke om endringer i bakteriefloraen har kommet før eller etter den alvorlige lungesykdommen. Funnene er såpass interessante at det er all grunn til å prøve å finne ut mer om dette.  
 
Geir Hoff
 


 

Sist oppdatert 14.02.2024