Atrial fibrillation in cryptogenic stroke and TIA patients in The Nordic Atrial Fibrillation and Stroke (NOR-FIB) Study: Main results.

2022 - Ny teknologi for å avdekke atrieflimmer som årsak til hjerneslag.

Ratajczak-Tretel B, Tancin Lambert A, Al-Ani R, Artnzen K, Bakkejord GK,,et al.,,Tobro H, Truelsen TC, Wassvik L, Ægedius KL, AStar D, Aamodt AH.  Eur Stoke J 2022

Etter et hjerneslag eller lite «drypp» er det viktig å redusere risikoen for nye episoder med slag. Mange får «blodplatehemmere» (varianter av acetylsalicylsyre) hvis det er tegn på trange blodkar eller de får blodfortynningsmidler (f.eks.Marevan) hvis hjerteflimmer (atrieflimmer) er påvist. I et av fire slagtilfeller lykkes vi ikke med å påvise en sannsynlig årsak - disse blir kalt kryptogene (uforklarlige) hjerneslag. Det er nå teknisk mulig å legge inn en liten «hjerteovervåker» (f.eks. Medtronic Reveal LINQ) under huden for registrering av hjerterytme i opptil et år. I 16-34% av kryptogene hjerneslag har slik overvåking avdekket episoder med atrieflimmer som sannsynlig forklaring på hjerneslaget.

I dennes studien fikk 277 pasienter med kryptogene hjerneslag fra 18 sentre i Norge, Danmark og Sverige satt inn en LINQ overvåker. Episoder med atrieflimmer ble påvist hos 29%. Blant disse pasientene hadde 92% av pasientene selv ikke registrert noe unormalt. 

Studien viste at langvarig overvåking av hjerterytme med denne nye teknologien er et utmerket verktøy for å avdekke atrieflimmer som årsak til hjerneslag når pasientens sykehistorie (inkludert angivelse av symptomer) og standard utredning ikke gir noen forklaring på hjerneslaget.

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1177/2396987319837089

 Sist oppdatert 21.09.2023