Autoimmune Thyroid Disorders in Autoimmune Addison´s Disease.

2022 - Nye data fra norsk register for autoimmun-sykdom i hormonproduserende organer. Noen blir kanskje overbehandlet.

Stokland AEN, Ueland G, Lima K, Grønning K, Finnes TE, Svendsen M, Tomkowicz AE, Holte SE, Sollid ST, Debowska A, Singsås H, Rensvik ML, Lejon H, Sørmo DE, Svare A, Blika S, Milova P,.et.al... J Clin Endocrinol Metab. 2022 Feb 28


I Norge har vi drøyt 50 landsdekkende, medisinske kvalitetsregistre. Et av disse er registeret for autoimmun-sykdommer i forskjellige organer (f.eks. binyrer og skjordbruskkjertel). Registeret ble opprettet i 1996. Det er landsdekkende, men fanger ikke opp alle tilfeller av autoimmun-sykdommer. En undersøkelse av dekningsgrad i 2019 viste at bare 65% av tilfellene ble rapportert inn til registeret.

Denne artikkelen er basert på 912 pasienter med autoimmun binyrebark-svikt som er rapportert inn til registeret siden 1996. Det er et stort antall i et register for en ganske sjelden tilstand. Har man først fått en autoimmun sykdom i et organ, er det stor risiko for at et eller flere andre endokrine organer også er rammet (dvs. organer som produserer hormoner som f.eks. insulin, stoffskiftehormon og kortison). Blant de 912 pasientene med binyrebark-svikt var det 442 (48%) som også hadde autoimmun sykdom i skjoldbruskkjertelen. Blant disse igjen var det 18% som hadde diabetes type1. Autoimmune sykdommer i disse hormonproduserende organene fører ofte til et behov for kunstig tilførsel av hormoner, f.eks. insulinsprøyter og tabletter med stoffskiftehormon. Det var bare 20% av pasientene med autoimmun stoffskiftesykdom som hadde klinisk og laboratoriemessig lavt stoffskifte, men langt flere som fikk behandling for dette. Dette tyder på at terskelen for å starte hormonbehandling kan være unødvendig lav i denne pasientgruppen.

Geir Hoff
Sist oppdatert 21.09.2023