Development and initial validation of MedHipPro-Q: a questionnaire assessing medication management of hip fracture patients in different care settings

2022 - Nytt skjema for å vurdere risiko for feilmedisinering blant pasienter med hoftebrudd.

Henriksen BT, Andersson Y, Davies MN, Mathiesen L, Krogseth M, Andersen RD BMC Health Services Research 2022;22:240


Eldre pasienter har ofte flere sykdommer og bruker flere typer medisiner. Forverring av sykdom eller ny-tilkomne tilstander som hoftebrudd kombinert med skrøpelighet fører ofte til forflytting mellom flere institusjoner og mellom flere aktører i helsevesenet. Da kan det lett bli misforståelser om hvilke medisiner pasienten skal fortsette med og i hvilke doser. I dette prosjektet er det utviklet et spørreskjema (MedHipPro-Q) for helsearbeidere for å fange opp risiko for feilmedisinering og kartlegge områder hvor det kan være behov for tiltak for å minske denne risikoen. MedHipPro-Q er laget spesielt for å følge forløpet for pasienter med hoftebrudd, men skjemaet kan betraktes som en mal til bruk i behandlings- og omsorgsforløpet også ved andre tilstander. I dette prosjektet ga utprøving av skjemaet verdifulle innspill til forbedring. Skjemaet vil bli validert og utviklet videre. 

Geir Hoff/Randi Dovland Andersen

Link PubMed

Doi: 10.1186/s12913-022-07524-2Sist oppdatert 21.09.2023