BMI as a risk factor for the development of chronic rhinosinusitis: a prospective population‑based study

2022 - Overvekt kan gi økt risiko for utvikling av kronisk bihulebetennelse – en 5 års oppfølgingsstudie fra Telemark

Clarhed UKE, Schiöler L, Torén K, Fell AKM, Hellgren J Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022 Mar 19

Omlag hver tiende innbygger i Telemark rapporterer at de har kronisk bihulebetennelse (KBB). KBB er definert som enten tett nese eller rennende nese over minst 12 uker. Ansiktssmerter og redusert/tap av luktesans kan også være til stede. KBB kan gi redusert livskvalitet blant annet grunnet søvnvansker. Tilstanden kan være både allergisk og ikke-allergisk, men for de fleste pasienter er årsaken ukjent og årsaksfaktorene flere. Det finnes få studier som har sett på sammenhengen mellom kroppsmasseindeks (BMI) og KBB over tid. Målet med studien var å undersøke sammenhengen mellom nyoppstått KBB over en periode på 5 år og overvekt målt ved BMI. Et tilfeldig utvalg av den voksne befolkningen i Telemark (16-55 år), tilsammen 5 769 personer, svarte på et spørreskjema om KBB, høyde og vekt i 2013 og 2018.

Resultatene viser at overvekt definert som BMI over 25 kg/m2 gav 53 % høyere risiko for å utvikle KBB sammenliknet med normal vekt (BMI mellom 18.5 og 25). Det er viktig at leger som møter pasienter med KBB er klar over denne sammenhengen for å kunne gi god veiledning om livsstil og vektreduksjon som en del av behandlingen av denne vanlige tilstanden. For pasientene vil reduksjon av BMI kunne ha en positiv innvirkning på symptomene.

Studies styrke er at den har sett på ny-oppstått KBB over tid, i et stort utvalg fra den generelle befolkningen. Prosjektet var et samarbeid mellom Sykehuset Telemark og ØNH-avdelingen ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg, Sverige. Forskningen ble publisert nylig i tidsskriftet European Archives of Otorhinolaryngology.

 

Anne Kristin M. Fell

Link PubMed

Doi: 10.1007/s00405-022-07320-y

 

 

Sist oppdatert 21.09.2023