The impact of driving time on participation in colorectal cancer screening with sigmoidoscopy and faecal immunochemical blod test.

2022 - Reiseavstand til screeningsentre betyr noe for oppmøte til tarmscreening.

Berthelsen M, Berstad P, Randel KR, Hoff G, Natvig E, Holme Ø, Botteri E.  Cancer Epidemiology 2022


I Norge er det hvert år ca. 4500 nye tilfeller av tarmkreft og ca. 1600 dødsfall grunnet tarmkreft. Jo tidligere sykdommen oppdages, jo bedre er sannsynligheten for å overleve og bli frisk. Tarmkreft er godt egnet for screening som gir mulighet for påvisning før sykdommen har gitt symptomer. Effekten av et screeningprogram er helt avhengig av et godt oppmøte. Vi vet fra før at de som oftest benytter seg av et tilbud om tarmscreening, er eldre, godt utdannede, de er i parforhold og hører ikke til etniske minoritetsgrupper. Også de som har andre med tarmkreft i slekten, møter oftere til screening. 

I denne studien har vi sett på tilgjengelighet til nærmeste screeningsenter. Dette har vi målt som anslått tid brukt med bil fra bolig til screeningsenteret for ca. 115.000 personer bosatt i Østfold og Vestre Viken. Ved loddtrekning ble disse tilbudt enten screening med en kort, bøyelig «tarmkikkert» (sigmoidoskop) ved oppmøte i det lokale screeningsenteret eller ved å sende inn en avføringsprøve til analyse på usynlig blod i avføringen. Ved påvisning av visse type polypper ved sigmoidoskopiscreening (polypper er mulige forstadier til tarmkreft) og ved påvisning av blod i avføringsprøve, ble det anbefalt tarmkikkertundersøkelse av hele tykktarmen (koloskopi) som også krevde oppmøte ved screeningsenteret. Sykehuset i Moss var screeningsenter for Østfold og Bærum sykehus for Vestre Viken.

For dem som ble tilbudt screening med sigmoidoskopi, falt oppmøteprosenten med 7% for hver 10. minutt økning i reisetid til screeningsenteret. I gruppen som sendte inn avføringsprøve og som testet positiv for blod i avføringen, var det dårligere oppmøte til koloskopiutredningen for dem som hadde mer enn 20 min reise til screeningsenteret. Disse funnene er av betydning for planlegging av screeningprogram og mulig tilrettelegging med egen transport (screeningbusser?) i enkelte områder. 

Geir Hoff


Sist oppdatert 21.09.2023