Effect of colonoscopy screening on risks of colorectal cancer and related death

2022 - Tarmkreftscreening med koloskopi kan være mindre effektivt enn forventet.

Bretthauer M, Løberg M, Wieszczy P, Kalager M, Emilsson L, Garborg K, Rupinski M, Dekker E, Spaander M, Bugajski M, Holme Ø, Zauber AG, Pilonis ND, Mroz A, Kuipers E, Hernan MA, Adami HO, Regula J, Hoff G, Kaminski MF NEJM 2022, 9 October

Offisiell åpning av det nasjonale tarmscreeningprogrammet var i august 2022. Screeningmetoden er å undersøke for usynlig blod i avføringen ved hjelp av en immunokjemisk undersøkelse på humant blod i avføringen (Fekal Immunokjemisk Test - FIT) – en test som ikke slår ut på blod fra en fortært blodig biff. Etter hvert er tanken å erstatte FIT med koloskopi, dvs. undersøkelse av hele tykktarmen med en bøyelig, tynn «tarmkikkert». Koloskopi regnes som «gullstandard», altså den beste metoden, når pasienter med tarmsymptomer blir anbefalt en undersøkelse av tykktarmen. Tanken med koloskopi som screeningtilbud har derfor vært den aller beste - å tilby «gullstandarden» med en gang – ikke bare som en utredning når annen type screeningmetode har gitt et utslag f.eks. på blod ved FIT. Ved koloskopi kan man, i tillegg til å oppdage tarmkreft før den har gitt symptomer, også oppdage og fjerne godartede utvekster (polypper) i tarmslimhinnen som kan bli til kreft, og dermed forhindre utvikling av kreftsykdom. 
 
NordICC-prosjektet (Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer) er et samarbeid mellom flere europeiske land – koordinert fra Norge. Ca 85.000 personer i alder 55-64 år ble trukket ut ved loddtrekning til screening med koloskopi eller ingen screening. Etter 10 år viser resultatene nå at risikoen for å få tarmkreft var redusert med 18% blant de som ble invitert til screening sammenlignet med kontrollgruppen. Oppmøtet var bare 42% - 33% i Polen, som bidro med 64% av de som ble invitert til screening og 61% oppmøte i Norge som bidro med 31% av de inviterte. Med inkludering av nesten dobbelt så mange polakker som nordmenn, blir resultatene sterkt påvirket av den lave oppslutningen i Polen. Den samlede reduksjonen av tarmkreft var dermed 16% i Polen, men 24% i Norge. Allikevel er dette noe lavere enn forventet. Godt oppmøte er naturligvis en betingelse for at screeningprogram blir vellykket. Nå er det også vist for koloskopiscreening.   
 
Geir Hoff
 
 

 

Sist oppdatert 14.02.2024