A Comorbidity Index and Pretransplant Physical Status Predict Survival in Older Kidney Transplant Recipients: A National Prospective Study.

2022 - Tilleggssykdommer og nedsatt fysisk funksjon hos eldre nyresviktpasienter kan predikere overlevelse etter transplantasjon.

Tsarpali V, Midtvedt K, Lønning K, Bernklev T, Åsberg A, Fawad H, von der Lippe N, Reisæter AV, Røysland K, Heldal K Transplantation Direct 2022


Ved sluttstadiet av nyresykdom står valget for videre aktiv behandling mellom dialyse eller nyretransplantasjon. Hos eldre pasienter gir nyretransplantasjon bedre overlevelse og helse-relatert livskvalitet enn dialyse, men det innebærer en høyere risiko for alvorlige komplikasjoner ved operasjonen. Vi vet lite om hvordan vi kan identifisere lav-risiko pasienter som vil forventes å ha best nytte av nyretransplantasjon.

Denne studien omfatter 192 pasienter over 65 år som ble transplantert med nyre fra avdød giver. I løpet av en oppfølgingsperiode på gjennomsnittlig 4-5 år døde 66 pasienter. Pasienter med mange tilleggssykdommer (høy komorbiditet) hadde dårligere overlevelse, spesielt hvis de hadde vært i dialyse mer enn to år. I tillegg viste det seg at pasienter som rapporterte redusert fysisk funksjon hadde dårligere overlevelse.

Bruk av skjema-basert verktøy for å gi pasientene et skår for komorbiditet og fysisk funksjon kan forbedre seleksjon av eldre transplantasjons kandidater og derigjennom bidra til bedret overlevelse.
Geir Hoff / Vanessa Tsarpali
Sist oppdatert 02.10.2023