SARS-COV-2 ANTIBODY PERSISTENCE AFTER FIVE AND TWELVE MONTHS: A COHORT STUDY FROM SOUTH-EASTERN NORWAY

2022-Varighet av antistoffer mot koronavirus 5 og 12 måneder etter infeksjon: Kohort studie fra Sør-Øst Norge

Sarjomaa M, Diep LM, Zhang C, Tveten Y, Reiso H, Thilesen C, et al.  PLoS One. 2022;17(8):e0264667.

Koronavirus SARS-CoV-2 er et nytt virus og sykdommen COVID-19 en ny sykdom. Det er fortsatt uvisst hvor lenge immuniteten varer etter gjennomgått infeksjon. Vi ville se hvor lenge antistoffene varer og hvor høye nivåene var hos 391 koronavirusinfiserte personer i Telemark og Agder 3-5 måneder og 10-12 måneder etter den første hals/nese prøven (PCR) var tatt. Vi inkluderte også en kontrollgruppe på 703 personer som ikke hadde fått påvist koronavirusinfeksjon, men som hadde liknende symptomer. De ble kontrollert en gang med antistoffmåling 3-5 måneder etter PCR testen. Samtidig med antistoffmålingene svarte deltakere på spørsmål om kroniske sykdommer, symptomer som førte til PCR testing og andre risikofaktorer i et spørreskjema. Deltakere ble med i studien i den første og andre pandemibølgen mellom mars 2020 til desember 2020 da alfavirus varianten dominerte.

Gjennomsnittsalder for de som hadde koronainfeksjon var på 48 år og 50 % av dem var kvinner. Veldig mange hadde mild sykdom og bare 6 % var innlagt på sykehus. Ingen deltakere rapporterte om nye infeksjoner med korona i løpet av 12 måneder. Vi fulgte 212 deltakere inntil 1 år og fant at antistoffer var påvisbare hos 94 % av dem. Det var overraskende høy antall, og vi følger nå opp deltakere fram til 24 måneder etter PCR test og innkaller også de som ikke hadde koronainfeksjon til en ny oppfølging. 

Vår studie viser at antistoffene etter gjennomgått koronainfeksjon i 2020 varte lenge hos de fleste deltakere etter mild sykdom og at ingen ble infisert på nytt med koronavirus i løpet av det første året etter infeksjon.

Fremover er det viktig å se hvordan deltakere som både har hatt koronainfeksjon og er vaksinert (hybrid immunitet) skiller seg ut med antistoffvarighet, antistoffnivå og beskyttelse mot nye koronavirusinfeksjoner fra de som ikke har hatt korona, men er vaksinert.

Marjut Sarjomaa

Link til artikkelen i Pubmed

Doi: 10.1371/journal.pone.0264667
Sist oppdatert 02.10.2023