The value of fractional exhaled nitric oxide in occupational diseases – a systematic review

2022 - Verdien av å måle nitrogenoksid i utåndingsluft for diagnostisering og oppfølging av arbeidsrelatert lungesykdom.

Oțelea MR, Fell AKM, Handra CM, Holm M, Filon FL, Mijakovski D, Minov J, Mutu A, Stephanou E, Stokholm ZA, Stoleski S, Schlünssen V J Occup Med Toxicol. 2022 Jul 25;17(1):14

Nitrogenoksid i utåndingsluft (FeNO) er en markør for luftveisbetennelse. Hovedbruksområdet for denne biomarkøren er astma, men FeNO har også blitt brukt for å undersøke andre allergiske og ikke-allergiske lungelidelser som KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og sykdom i lungens bindevev (interstitiell lungesykdom). 

En betydelig del av luftveissykdommer er relatert til arbeid, FeNO er et trygt og enkelt tiltak å gjennomføre som ledd i å vurdere denne tilstanden. I en systematisk gjennomgang av tilgjengelige studier (longitudinelle og observasjonelle kliniske studier) har forskerne sett på verdien av å måle FeNO relatert til tre typer luftbårne påvirkninger: allergener, irriterende stoffer og luftveispartikler som inhaleres i arbeid.

Opprinnelig ble 246 artikler identifisert i PUBMED og SCOPUS, av disse var 39 relevante. Følgende konklusjoner ble trukket basert på disse studiene: 

1) For arbeidsrelatert astma er det ikke enighet om verdien av å bruke FeNO for å sette diagnosen. Men det er relativt god enighet om at det optimale tidspunktet for å måle FeNO etter eksponering, er etter 24 timer, og at FeNO er mer følsom enn pusteprøve (spirometri) ved måling av resultatet av et tiltak (som for eksempel reduksjon av støvpåvirkning i arbeid). 

2) For andre arbeidsrelaterte obstruktive luftveissykdommer tyder aktuelle data på at det beste er å utføre målingen etter arbeidsskiftet. 

3) For interstitiell lungesykdom er andelen av FeNO som kommer fra de minste luftveiene (den alveolære komponenten) sannsynligvis best egnet. 

Studien er gjennomført av en internasjonal gruppe av forskere som del av det europeiske programmet COST Action: Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts, finansiert av EU og Horizon 2020.


Anne Kristin M. Fell

Link PubMed

Doi: 10.1186/s12995-022-00355-1

Sist oppdatert 02.10.2023