Lifestyle predictors for inconsistent participation to fecal based colorectal cancer screening.

2022 - Viktig å designe tarmscreeningtilbud spesielt for personer med lite helsefremmende livsstil og dermed økt risiko for tarmkreft siden nettopp disse oftere velger å ikke benytte seg av screeningtilbud

Knudsen MD, Kværner AS, Botteri E, Holme Ø, Hjartåker A, Song M, Thiis-Evensen E, Randel KR, Hoff G, Berstad P BMC Cancer, 2022.

I årene siden 2012 er 140.000 personer i Østfold og deler av Vestre Viken invitert til å bli med på et prosjekt med screening for tarmkreft og mulige forstadier til tarmkreft (dvs. polypper som er godartede utvekster på tarmslimhinnen, men som kan bli til kreft). Screeningen medfører bl.a. undersøkelse for usynlig blod i avføringen hvert annet år – i alt fire screeningrunder. Ikke alle deltar i alle de fire rundene.


I denne delstudien har vi sett på livsstil (inkludert røyking, mosjon, kosthold) blant dem som ikke har deltatt i alle screeningrundene og forekomst av polypper og kreft sammenlignet med dem som har møtt opp i hver screeningrunde.


Blant dem som ikke møtte til alle screeningrundene var det flere tegn til usunn livsstil enn blant dem som møtte hver gang og de hadde også oftere «avanserte lesjoner» (dvs. kreft eller en type polypper med spesielt høy risiko for å bli til kreft).


Det er stor fare for at de som kan ha mest nytte av screening velger bort deltakelse i screeningtilbud. Et slikt tilbud bør derfor legges til rette for å tiltrekke seg spesielt de med mindre sunnhetsfremmende livsstil.

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: https://doi.org/10.1186/s12885-022-09287-9

 


 

Sist oppdatert 02.10.2023