No association between disease modifying treatment and fatigue in multiple sclerosis.

2023 - Fatigue ved MS er ikke påvirket av bruk av forebyggende medikamenter

Broch L, Flemmen HØ, Simonsen CS, Berg-Hansen P, Ormestad H, Brunborg C og Celius EG. Multiple Sclerosis and Related Disorders, vol 79, 2023 Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom i nervesystemet. Fatigue, som beskrives som en overmannende følelse av trøtthet og utmattelse, mangel på energi, ledsager ofte MS sykdommen. Fatigue rammer 60-90 % av personer med MS og er en av hovedårsakene til at personer med MS opplever redusert livskvalitet og arbeidsuførhet.

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom i nervesystemet. Fatigue, som beskrives som en overmannende følelse av trøtthet og utmattelse, mangel på energi, ledsager ofte MS sykdommen. Fatigue rammer 60-90 % av personer med MS og er en av hovedårsakene til at personer med MS opplever redusert livskvalitet og arbeidsuførhet.

Denne kartleggingsstudien er basert på de elektroniske journalene for personer med MS i Oslo, Buskerud og Telemark i perioden 1998-2017. Vi har registrert detaljerte opplysninger om symptomer, diagnostikk, behandling og forløp av sykdommen. Gjennom spørreskjema har vi kartlagt forekomsten og alvorlighetsgraden av symptomer på fatigue, angst og depresjon.

Vi mottok svar fra 1142 personer med MS på spørreskjemaene som kartlegger fatigue,  80 % av disse har fatigue. Litt over halvparten (56%) av deltakerne bruker pågående sykdomsbremsende behandling (18 % har tidligere hatt behandling). Både kvinnelig kjønn, høyere funksjonshemming og angst og depresjon gir mer fatigue, men vi fant ingen sammenheng mellom grad av fatigue og bruk av forebyggende medikamenter.

Siden sykdomsbremsende behandling for MS virker begrensende for betennelsen som fører til MS, konkluderer vi med at fatigue må være forårsaket av noe annet enn MS-betennelse.

 

Heidi Øyen Flemmen

Link PubMed

Doi: 10.1016/j.msard.2023.104993

 

Sist oppdatert 08.11.2023