Colonoscopy quality improvement after initial trraining: A cross-sectional study of intensive short-term training.

2023 - Bedret og mer systematisk opplæring i «Skopørskolen» til utføring av koloskopier med høy kvalitet

Schult A, Hoff G, Holme Ø, Botteri E, Seip B, Randel KR, Darre-Næss O, Owen T, Nilsen JA, Nguyen DH, Johansen K, de Lange T Endosc Internat Open 2023

Det utføres ca. 100.000 tykktarmsundersøkelser ved hjelp av koloskopi hvert år i Norge. Kvaliteten på undersøkelsen er mye avhengig av den som utfører koloskopien. Målet er «smertefrie, fullstendige undersøkelser hvor alt er sett». En koloskopiskole ble opprettet i 2011 for mer systematisk opplæring av koloskopører og senere utvidet til et nasjonalt tilbud i forkant av det nasjonale screeningprogrammet mot tarmkreft som startet i august 2022. 
 
Denne studien er basert på et forprosjekt til screeningprogrammet hvor deltakere som testet positivt for usynlig blod i avføringen ble anbefalt koloskopi. I alt evaluerte vi 7576 koloskopier utført av erfarne skopører og nyutdannede fra skopiskolen. De nyutdannede undersøkte hele tykktarmen i 98% av sine koloskopier mot 96% for de erfarne skopørene. Tilsvarende oppdaget de nyutdannede oftere adenomatøse polypper (mulige forløpere til senere tarmkreft) enn de erfarne – 58% mot 50% av koloskopiene. Evnen til å utføre smertefrie undersøkelser var lik for de nyutdannede og de erfarne. Det var stor variasjon mellom skopørene, men som gruppe var de nyutdannede skopørene fra skopiskolen fullt på høyde og vel så det med sine erfarne kollegaer
 
 
Geir Hoff 
 
 


 

Sist oppdatert 14.02.2024