Delirium, neurofilament light chain, and progressive cognitive impairment: analysis of a prospective Norwegian population-based cohort

2023 - Delirium hos eldre forverrer kognitive evner og sammenfaller i tid med pågående hjerneskade.

Krogseth M, Davis D, Jackson TA, Zetterberg H, Watne LO, Lindberg M, Chitalu P, Tsui A, Selbæk G, Wyller TB.  Healthy Longevity. 2023.


Blant eldre er delirium (akutt forvirringstilstand) ikke uvanlig i forbindelse med annen sykdom (f.eks. lungebetennelse) eller demens. Ellers er det mye ukjent om mekanismene som kan forklare denne sammenhengen. Neurofilament light chain (NfL) er et molekyl som frigjøres ved nerveskader i hjernen og påvises i blod – altså en markør for pågående hjerneskade.

I dette prosjektet er 210 personer i aldersgruppen 65+ år med behov for hjemmehjelptjenester i Sandefjord kommune fulgt hvert halvår i løpet av 2 år med tester på kognitiv svikt, skrøpelighet og blodprøver (bl.a. på NfL). Ved studiestart var 76% definert å være moderat eller svært skrøpelige og 53% hadde demens. 30% døde i løpet av 2-års perioden. 42% av de inkluderte hadde en eller flere episoder med delirium i løpet av oppfølgningen. Disse episodene ga økt frigjøring av NfL og ble etterfulgt av ytterligere reduserte kognitive evner ved neste kontroll. Dette rammet særlig de som hadde gode kognitive evner i utgangspunktet.  

Prosjektet tyder på at delirium hos eldre kan skyldes en akutt nevrodegenerativ prosess.

Geir Hoff 
Sist oppdatert 29.09.2023