Underlying causes of cryptogenic stroke and TIA in the Nordic atrial fibrillation and strioke (NOR-FIB) study – the importance of comprehensive clinical evaluation.

2023 - Det anbefales 6-12 måneder tett oppfølging av pasienter med hjerneslag med overvåking av hjerterytmen hvis årsaken til hjerneslaget ikke er blitt klargjort i akuttfasen.

Ratajczak-Tretel B, Lambert AT, Al-Ani R,.et.al,..Tobro H,.et al. BMC Neurol. 2023 Mar 21;23(1):115.


NOR-FIB prosjektet er et samarbeid mellom 18 sykehus i Norge, Sverige og Danmark for å lete etter bakenforliggende årsaker til hjerneslag – årsaker som ikke er oppdaget i akuttfasen av hjerneslaget. Hjerneslag med ukjent eller uoppdaget årsak kalles «kryptogent hjerneslag». Faren for å få et nytt hjerneslag i løpet av et år er 5-6%. Det er altså viktig å avdekke årsakene så godt som mulig og så tidlig som mulig for å sette i gang målrettet behandling og redusere risiko for nye slag.

I denne delstudien redegjøres det for mulighetene for å avdekke bakenforliggende årsaker ved opp til ett år med kontinuerlig overvåking av hjerterytmen og klinisk oppfølging. Ukjent atrieflimmer («hjerteflimmer») ble oppdaget hos 29%. 14% hadde andre sannsynlige årsaker (kalkavleiringer i blodårene, koagulasjonsfeil, hjertesykdom). 

Forfatterne anbefaler å bruke 6-12 måneder på hjerteovervåking og klinisk oppfølging for best mulig å avdekke bakenforliggende årsaker til kryptogent slag. I løpet av et år var risikoen for nytt slag 7,7% blant dem med slag som fortsatt var klassifisert som kryptogent, men bare 2,8% blant dem hvor en sannsynlig bakenforliggende årsak var funnet. Røykere var overrepresentert blant dem som forble i kryptogen-gruppen.

Geir Hoff 
Sist oppdatert 24.08.2023