Reproductive outcomes in women and men conceived by assisted reproductive technologies in Norway: prospective registry based study.

2023 - Det er trygt å bli gravid og føde selv om du ble lagd i prøverør.

Carlsen EØ, Wilcox AJ, Magnus MC, Hanevik HI, Håberg SE BMJ MED 2023 Mar 14 ;2:e000318Det har lenge vært kjent at svangerskap etter assistert befruktning har økt risiko for ulike svangerskapskomplikasjoner, og det er også gjort studier som viser at prøverørsbarna har noen epigenetiske forskjeller sammenlignet med barn som er unnfanget ved samleie. Hva disse forskjellene betyr er usikkert, og studier som har sett på pubertetsutvikling har ikke klart å slå fast om barn født etter assistert befruktning har endret tidspunkt for start på puberteten, ei heller om de utvikler seg annerledes fysisk enn andre barn og ungdom. Siden foreldrene deres har slitt med å bli gravide ved samleie vil det imidlertid ikke være overraskende om prøverørsbarna får utfordringer knyttet til fruktbarhet og svangerskap selv. 

Hans Ivar Hanevik er overlege ved Fertilitetsavdelingen Sør på Sykehuset Telemark, og sammen med medforfattere ved Senter for fruktbarhet og helse på Folkehelseinstituttet har han analysert og publisert data som viser at kvinner og menn unnfanget med assistert befruktning har hatt eller stått bak færre svangerskap så langt enn sine jevnaldrende som ble unnfanget «naturlig» i studieperioden. Forskerne undersøkte videre om risikoen for svangerskapskomplikasjoner var høyere i graviditetene til prøverørsbarna. 

Resultatene viste i hovedsak ingen forskjeller mellom gruppene når det gjaldt fødselsvekt, varigheten av svangerskapet eller risikoen for blant annet svangerskapsforgiftning eller å gjennomgå keisersnitt. Siden antallet svangerskap hos dem unnfanget med assistert befruktning fortsatt er lavt er det noe usikkerhet knyttet til resultatene. ​I all hovedsak er dette allikevel gode nyheter for de som har blitt til etter assistert befruktning, selv om forskerne bak studien understreker at de må følge flere årganger og ha større tall å basere funnene på før de kan trekke sikre konklusjoner.

Hans Ivar Hanevik
Link PubMedSist oppdatert 23.05.2023