Developing parenthood through giving birth to a dead child – bereaved lesbian mothers’ maternity care experiences in Scandinavia

2023 - Developing parenthood through giving birth to a dead child

Røseth I, Hvidtjørn D, Dahl B Sexualities 13 april 2023


Hensikt: Å utforske hvordan danske og norske lespiske par opplever sorgen etter perinatal tap. 

Metode: I denne fenomenologiske studien benyttet vi dybde-intervjuer for å utforske hvordan seks lesbiske par opplever tapet av et barn i perinatalperioden. 

Resultater: Våre funn avslørte viktigheten av å utvikle queer-foreldreskap gjennom et meningsfullt føderom tilrettelagt av en jordmor, og å gi tid og rom for å anerkjenne kjærlighet og skjønnhet i parets sorg. Suboptimal svangerskapsomsorg eller lite sensitive kommentarer knyttet til deres lesbiske status kompliserte tapet, mens helsepersonells anerkjennelse og følsomhet for de spesifikke behovene til lesbiske par gjorde det mulig for dem å være til stede i øyeblikket og anerkjenne og bearbeide tapet. 

Konklusjon: Gjennomgripende heteroseksuell normativitet på barselavdelingen kan forstyrre sorgprosessen og tvinge lesbiske til stadig å konfrontere vante og selvfølgelige betydninger. Helsepersonell bør informeres om disse dominerende heteronormative betydningene for å forhindre suboptimal omsorg eller ubetenksomme kommentarer, og anerkjenne de spesifikke behovene til skeive par. 

Idun Røseth

Link artikkel: https://doi.org/10.1177/13634607231168962​​

Sist oppdatert 14.02.2024