2023 Endometrial preparation protocols prior to frozen embryo transfer - convenience or safety

Magnusson Å, Hanevik HI, Laivuori H, Loft A, Piltonen T, Pinborg A, Bergh C Reproductive BioMedicine Online

Ved prøverørsbehandling for ufrivillig barnløshet bruker man i dag i stor grad tinte befruktede egg for å oppnå graviditet. Før et slikt tint befruktet egg skal settes inn hos kvinnen ønsker man å maksimere sjansen for graviditet ved å passe på at slimhinna i livmora er klar til å ta imot det befruktede egget. Det er ulike måter å klargjøre slimhinna i livmora på, og i den senere tid har det vist seg at en av metodene som baserer seg på bruk av østrogentilskudd til kvinnen er assosiert med høyere risiko for sykdommer i svangerskapet enn andre tilgjengelige metoder. Til tross for dette er metoden med østrogentilskudd fortsatt i hyppig bruk. 


I denne artikkelen ser Hans Ivar Hanevik ved STHF og nordiske kollegaer på argumentasjonen for denne praksisen. Videre problematiserer artikkelen standpunktet som mange har, at vi ikke kan si noe sikkert om hvilken metode som er best før vi har gjort randomiserte kontrollerte studier. 

Forfatterne konkluderer med at det allerede foreligger tilstrekkelig bevis fra andre typer studier til å si at metoden med østrogentilskudd kun bør brukes der andre muligheter ikke lar seg gjennomføre. 

Hans Ivar Hanevik


Lenke til artikkel på sciencedirect.com


Lenke til artikkel på Doi.org: https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.103587​

Sist oppdatert 30.10.2023