Endothelial dysfunction in ME/CFS patients

2023 - Endotelial dysfunksjon er neppe årsaken til ME

Sandvik MK, Sørland K, Leirgul E, Rekeland IG, Stavland CS, Mella O, Fluge Ø. Endothelial dysfunction in ME/CFS patients. PLoS One 2023.

Ekstrem trøtthet (fatigue) er et betydelig problem for pasienter med Myalgisk Encefamyelitt (ME) og Kronisk Fatigue Syndrome (CFS). Noen sykehistorier har gitt mistanke om at fatigue hos disse pasientene kan skyldes immunologisk reaksjon på infeksjon. Denne forskningsgruppen har derfor undersøkt om en immundempende medisin (Rituximab) kunne gi noen gevinst i en såkalt dobbelt-blindet randomisert studie hvor Rituximab ble sammenlignet med «narremedisin» (placebo). Resultatet var skuffende – det var ingen effekt av Rituximab. 

Normalt «snurper» noen blodårer seg sammen (f.eks.i bena) for å sikre blod til hodet når vi reiser oss opp (dvs. unngå «ortostatisk hypotensjon»). Hos ME/CFS-pasienter fungerer dette ikke så bra. I tillegg er fatigue særlig uttalt etter selv små anstrengelser. Dette kan tyde på at de blodtrykksregulerende mekanismene i blodåreveggene ikke fungerer godt nok, dvs. at årene har en såkalt «endotelial dysfunksjon»). Som en del av den nevnte Retuximab-studien, ble et utvalg av pasientene undersøkt med tanke på endotelial dysfunksjon. Resultatene bekreftet tidligere funn om at ME/CFS-pasienter har en slik dysfunksjon, men Rituximab viste ingen effekt på dette. Funnene tyder på at endotelial dysfunksjon hos disse pasientene kan være en følge av sykdom med svært lavt aktivitetsnivå og ikke en årsak til ME/CFS.

Geir Hoff 

Sist oppdatert 19.09.2023