2023 - Fatigue in Patients with Newly Diagnosed Inflammatory Bowel Disease: Results from a Prospective Inception Cohort, the IBSEN III Study

Holten KA, Bernklev T, Opheim R, Johansen I, Olsen B,..et al. J Crohns Colitis. 2023 Jun 5;jjad094.

​​

Utmattethet eller fatigue er et vanlig symptom i kroniske betennelsessykdommer I tarmen (ulcerøs colitt og Crohns sykdom). I denne artikkelen studeres forekomsten av fatigue i en kohort av pasienter med ny diagnostisert ulcerøs colitt eller Crohns sykdom sammenliknet med normalbefolkningen. I tillegg blir undersøkt om socio-demografiske, kliniske og endoskopiske faktorer samt laboratoriemessige faktorer (i blodet og i avføringen) er assosiert med fatigue.

983 av totalt 1509 pasienter i kohorten besvarte fatigue spørreskjemaet (Fatigue Questionnaire) komplett. Substantiell fatigue (score > 4) var hyppigere ved Crohns sykdom (69,6%) og ved ulcerøs kolitt (60,2%) enn i normal befolkningen (22%). Ved begge diagnoser var depressive symptomer, høy smerteintensitet og søvn forstyrrelser assosiert med fatigue. Utover det var en høy sykdomsaktivitets score og uttalte endoskopiske forandringer ved ulcerøs colitt, men ikke ved Crohns sykdom assosiert med fatigue.

Det viste seg altså tydelig at fatigue er et vesentlig symptom som rammer nesten 2/3 av pasientene med kroniske betennelsessykdommer i tarmen. Depressive symptomer, søvnforstyrrelser og økt smerteintensitet var sterkt assosiert med fatigue.

Gert Huppertz-Hauss


 Sist oppdatert 24.08.2023