Loss to 5-year follow-up in the population-based Telemark Study: risk factors and potential for bias.

2023 - Frafall ved 5-års oppfølgning av populasjonsbasert Telemarkstudien: risikofaktorer og mulig bias.

Zivadinovic N, Abrahamsen R, Pesonen M, Wagstaff A, Torén K, Henneberger PK, Kongerud J, Fell AKM BMJ Open. 2023 Mar 30;13(3):e064311.Populasjonsbaserte studier, som følger en gruppe mennesker (populasjon) over tid, kan gi oss verdifull informasjon om årsakssammenhengen mellom eksponering og utvikling av sykdom. Imidlertid kan frafall (ikke-deltakelse) fra oppfølgningen i disse studier medføre systematiske feil og dermed påvirke studiens resultater. Det å analysere risikofaktorer for ikke-deltakelse er viktig med tanke på strategier for å redusere frafall til et minimum.

Denne studien har hatt som mål om å undersøke risikofaktorer for frafall hos de som ikke deltok i 5-års oppfølgningen av den populasjonsbaserte Telemarksstudien. Vi har også undersøkt om frafall kan påvirke våre resultater når det gjelder eksponering på arbeidsplassen og utvikling av luftveissymptomer.

Vi finner at det å være i yngre alders gruppe (16-30 år), menn, ha lavere utdanning, røyke, ha mer luftveissymptomer og være utsatt for eksponering for gas, damp, støv og røyk i arbeid er risikofaktorer for å ikke delta i oppfølgningsstudien. Resultater fra vår studie viser heldigvis også at frafall ikke i vesentlig grad påvirker muligheten til å se på sammenheng mellom eksponering i arbeidet og utvikling av luftveissymptomer. 

Nikola Zivadinovic
Sist oppdatert 13.04.2023