Global economic burden of unmet surgical need for appendicitis.

2023 - Global økonomisk byrde ved manglende kirurgisk behandlingstilbud ved akutt blindtarmsbetennelse.

Reuter A, Rogge L, Monahan M, Kachapila M,..et.al,.. Lauzikas G, Wiborg J, Stensholt Holte S. Br J Surg. 2022 Sep 9;109(10):995-1003


Det er estimert et årlig behov for ytterligere 143 millioner kirurgiske prosedyrer i utviklingsland for å redusere funksjonsnedsettelse og dødlighet. Tap av arbeidskraft estimeres til 12,3 trillioner dollar på verdensbasis i perioden 2015-2030. I tillegg til manglende tilgang på kirurgisk behandling, er også resultatet av kirurgisk behandling i utviklingsland suboptimalt. Dette ser man blant annet i form av høyere perioperative mortalitetsrater og høyere andel av postoperative infeksjoner sammenliknet med vestlige land.

Det syntes innenfor rekkevidde for flere utviklingsland, å skulle kunne legge til rette for at enkelte kirurgiske tilstander som potensielt sett kan være dødlige, og som krever relativt enkle inngrep, bør være lettere tilgjengelig.

Blindtarmsbetennelse er vanlig, med en insidens på 17.700.000 årlige tilfeller på verdensbasis. Ubehandlet, kan dette føre til død, og affiserer i høyere grad den yngre befolkningen som generelt er økonomisk produktive. Av den grunn vil manglende kirurgisk tilbud for denne tilstanden ha et betydelig økonomisk tap for individet og befolkningen.

Silje Stensholt HolteSist oppdatert 02.10.2023