Clients' experiences with a Trauma-sensitive mindfulness and compassion group intervention: a first-person perspective on change and change mechanisms

2023 - Gruppeintervensjonen TMM (Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse) kan være en verdifull ressurs i behandling av mennesker med traumerelaterte symptomer

Wästlund M, Salvesen KT, Stige SH Psychother Res. 2023 Feb 16

Mange mennesker strever med traume-relaterte symptomer i hverdagen og det er et stort behov for flere komplementerende metoder som kan adressere disse symptomene. 
Denne studien undersøkte pasienters erfaring av endring og endringsmekanismer etter deltakelse i en nyutviklet gruppebehandling som baserer seg på psykoedukasjon og traumesensitive øvelser i mindfulness og medfølelse (TMM). 
Det ble gjennomført dybde-intervjuer med alle 17 deltakerne fra to ulike grupper. Deltakere beskrev endring i form av økt følelse av mestring, positiv endring i relasjonen til seg selv og nye erfaringer av frihet til å være seg selv, med både sine styrker og sin sårbare sider. 
 
En viktig mekanisme som bidro til endring var det å få nye innsikter og ny forståelse for traumereaksjoner, selvkritikk som en form for beskyttelse og endringsprosesser i seg selv. Det å få verktøy til å kunne håndtere traumerelaterte reaksjoner var også viktig for å få til endring. En tredje viktig endringsmekanisme var det å oppleve signifikante øyeblikk med bevisst oppmerksomhet. Øyeblikk der deltakere erfarte noe nytt som åpnet for nye muligheter, for eksempel kontakt med indre fornemmelser eller nye erfaringer i møte med andre mennesker. Livsomstendigheter utenfor terapirommet, og andre terapeutiske prosesser bidro også positivt til endring. 
Deltakerne opplevde TMM-gruppen som virkningsfull, men også at den kunne være utfordrende og krevende. Det ble tydelig for mange at de trenger å gjøre en egen innsats for seg selv, at endring skjer i små steg over tid og at det ikke finnes noen «quick fix». Denne innsikten minket selvkritikken og gjorde det lettere å oppdage og feire små fremganger. 
 
Studien indikerer at TMM-grupper kan være en verdifull ressurs i et behandlingsforløp for mennesker med traumerelaterte symptomer. Studien viser også at det kan være nyttig å forberede deltakere på hva endringsprosesser innebærer, innsatsen som kreves og samtidig kommunisere håp. 
 
Malin Wästlund
 


 

Sist oppdatert 14.02.2024