Relationship between function and structure in the visual cortex in healthy individuals and in patients with severe mental disorders.

2023 - Ingen vesentlige forskjeller i elektrofysiologi og hjernestruktur hos pasienter med schizofreni eller bipolar lidelse sammenlignet med friske.

Slapø NB, Jørgensen KN, Elvsåshagen T, Nerland S, Roelfs D, Valstad M, Timpe CMF, Richard G, Beck D, Sæther LS, Werner MCF, Lagerberg TV, Andreassen OA, Melle I, Agartz I, Westlye LT, Moberget T, Jönsson EG Psych Res Neuroimaging 2023

​​​​

I dette prosjektet er det undersøkt på mulige forskjeller i hjernens elektrofysiologi og struktur (MR-basert billedframstilling) hos 30 pasienter med schizofreni, 45 med bipolar lidelse og 307 friske. Det ble ikke påvist vesentlige forskjeller mellom gruppene, men påpekt at pasientutvalget kanskje var lavt til å trekke noen konklusjon.

Geir Hoff 


 Sist oppdatert 23.08.2023