Altered sex differences in hippocampal subfield volumes in schizophrenia.

2023 - Kjønnsavhengige forskjeller i hjernen hos pasienter med schizofreni og bipolar lidelse.

Barth C, Nerland S, Jørgensen KN, Haatveit B, Wortinger LA, Melle I, Haukvik UK, Ueland T, Andreassen OA, Agartz I Schizophrenia bulletin 2023


Det er normale kjønnsforskjeller på mye i kroppen, inkludert et område i hjernen, Hippocampus, som har viktige roller i forhold til bl.a. læring, hukommelse og humør/stemning. Disse rollene ser ut til å være lagt til 12 definerte deler av Hippocampus som varierer i størrelse. Forskjellene i størrelse (volum) av disse Hippocampus-områdene er blitt påvist bl.a. ved hjelp av magnetisk resonans (MR) teknologi for billedframstilling. 

Sannsynligheten for å få en schizofreni-sykdom er vesentlig større for menn enn for kvinner. I denne studien er MR-funn blant 768 pasienter med schizofreni og bipolar lidelse sammenlignet med 753 friske kontrollpersoner. Pasientgruppen hadde vesentlig mindre Hippocampus-områder enn friske – selv ved statistisk korrigering for kjønn og totalt hjernevolum. 

Siden dette er en tverrsnittsundersøkelse i tid, kan en ikke si noe om årsakssammenheng – bare at det er en assosiasjon. Det ble ikke påvist noen sammenheng mellom volumforskjellene og medikamenter. Det var heller Ingen sammenheng mellom volum og psykosesymptomer. Det er behov for gjentatte undersøkelser som denne over tid for å kunne si noe om mulige årsakssammenhenger mellom volumendringer i hjernen og sykdomsutvikling.

 
Geir Hoff 
Sist oppdatert 24.08.2023