Mechanism of KMT5B haploinsufficiency in neurodevelopment in humans and mice

2023 Kliniske og molekylære endringer ved KMT5B-assosiert sykdom hos mennesker og mus.

Sheppard S E, Bryant L, Wickramasekara R N,..et al,..Busk, Ø L,..et al,.. Sci Adv. 2023 Mar 10;9(10):eade1463.

Introduksjon:
Sykdomsgivende varianter i KMT5B-genet, en lysine metyltransferase, er rapportert som årsak til global utviklingsavvik forbudet med stort hode, autisme og medfødte avvik. Sykdommen ble nylig beskrevet og man vet derfor lite om kliniske kjennetegn og molekylær mekanisme. 
 
Metode og resultat:
I denne studien ble 43 pasienter med sykdomsgivende varianter i KMT5B-genet klinisk og genetisk undersøkt. Den kliniske undersøkelsen viste at hypotoni og medfødt hjertefeil er vanlig ved KMT5B-assosiert sykdom. 
Undersøkelse av celler hentet fra affiserte pasienter viste at sykdomsgivende genetiske varianter resulterte i lav cellevekst. KMT5B knockout mus var mindre i kroppsstørrelse, men hadde ikke mindre hjerner sammenliknet med normale mus. Dette tyder på at det store hodet observert hos pasientene er relativ til liten kroppsstørrelse. 
Undersøkelse av RNA hentet fra pasientenes hudceller og kmt5b-mus viste endringer av områder forbundet med utvikling og funksjon av nervesystemet.
 
Konklusjon:
Denne studien identifiserte nye sykdomsgivende genetiske varianter og kliniske symptomer ved KMT5B-assosiert sykdom og gir innblikk i de molekylære mekanismene ved sykdommen.
 
Helle Høyer på vegne av Øyvind Busk
 


 

Sist oppdatert 14.02.2024