Brassiere cup size agreement between patients and plastic surgeons: Do surgeons and patients speak the same size language?

2023 - Misforhold mellom pasientens og kirurgens oppfatning av bryst-størrelse kan være problematisk ved ønske om kirurgisk rekonstruksjon av bryst.

Sandberg LJ, Tønseth K, Kloster-Jensen K, Reece G, Selber, JC Plast Reconstr Surg Glob Open. 2023 Jun 9;11(6):e5046.

Når en pasient kommer til en plastikkirurg med et ønske om rekonstruksjon av et eller begge bryst, er størrelsen på brystet etter operasjon et hovedtema og begge parter snakker gjerne om «brystholderstørrelse». Dessverre er det ingen standardisering, og en størrelse, f.eks. «B», kan variere mellom leverandører.  

I denne undersøkelsen avdekker forfatterne at det også er dårlig samstemmighet mellom pasientenes og kirurgenes estimat for bryststørrelse basert på brystholderstørrelse. Dette kan føre til misforståelser og misfornøyde pasienter.
 
Geir Hoff 


 Sist oppdatert 24.08.2023