Biomarkers Predictive of Atrial Fibrillation in Patients with Cryptogenic Stroke. Insights from The Nordic Atrial Fibrillation and Stroke (NOR-FIB) Study.

2023 - Mulig blodprøve for å finne hvem som bør prioriteres til et-års overvåking av hjerterytmen etter hjerneslag.

Lambert AT, Ratajczak-Tretel B, Al-Ani R,.et al,..Tobro H,.et al. Eur J Neurol. 2023 May;30(5):1352-1363

For mange pasienter med hjerneslag finner man ikke noen åpenbar årsak. Det er antatt at mange tilfeller skyldes uoppdaget atrieflimmer («hjerteflimmer»). I denne studien har 18 sykehus i Norge, Sverige og Danmark rekruttert inn i alt 259 pasienter til ett helt års overvåking av hjerterytmen etter at de er blitt rammet av hjerneslag uten kjent årsak. Hypotesen ble bekreftet; overvåkingen viste at svært mange  (74 pasienter (29%)) hadde ukjente episoder med atrieflimmer.
 
I denne delstudien har forskerne sett på mulige biomarkører i blodprøver for å avdekke sannsynligheten for at pasienter har atrieflimmer. Biomarkøren NT-proBNP var best egnet til å skille mellom pasienter som fikk avdekket ellers uoppdaget atrieflimmer og de som ikke hadde atrieflimmer i løpet av ett år med overvåking av hjerterytmen. Denne blodprøven kan derfor være aktuell å bruke som en grov-siling av hvem som bør prioriteres til et års overvåking. 
 
 
Geir Hoff 
 

 

Sist oppdatert 14.02.2024