Combination of fusion guided multiparametric MRI-transrectal US with systematic biopsy of the prostate for the detection of clinically significant prostate cancer: A prospective single-center study

2023 - Ny kombinasjon av utredningsmetode ved mistanke om prostatakreft

Agrotis G, Tsougos I, Oikonomou A, Vasiou K, Karatzas A, Tamposis I, Fanariotis M, Vamvakias A, Tzortzis V, Vlychou M J Clin Ultrasound. 2023.

Magnetisk Resonans (MR) er betraktet å være den beste metoden for billedframstilling av kreft i prostata. Men – det trengs vevsprøver for å bekrefte/avkrefte billedfunnet og det vanlige er systematisk å ta flere vevsprøver med nål under veiledning av ultralyd (Trans-Rektal Ultra-lyd (Sound) -TRUS). Basert på bl.a. funn i vevsprøvene, kan en påvise hvilke svulster som er aggressive og bør opereres og hvilke som vurderes som ufarlige og heller bør følges med kontroller før en eventuelt kanskje velger operasjon. 
 
I dette prosjektet sammenlignes standard TRUS-metodikk som er kombinert med systematisk vevsprøvetaking (en mal følges med ca. 12 nålestikk) og TRUS kombinert med MR og en mer målrettet prøvetaking mot bare én lesjon (3 nålestikk). Begge metoder (3 nålestikk etterfulgt av 12 stikk) ble utført på alle de 185 pasientene som deltok i studien.
 
Vevsprøvene ved standard TRUS påviste flere krefttilfeller enn målrettet TRUS kombinert med MR, men forskjellen var begrenset til «ufarlige» krefttilfeller hvor en altså ikke anbefaler operasjon. Metodene var likeverdig når det gjelder påvisning av kreft som bør opereres. Det trengs flere studier for å avklare hvilke utredningsmetoder som kan representere et framskritt for pasientene.
 
 
Geir Hoff 
 
 


 

Sist oppdatert 14.02.2024