Health-related quality of life in patients with newly diagnosed inflammatory bowel disease: an observational prospective cohort study (IBSEN III).

2023 - Ny kunnskap om helserelatert livskvalitet hos ny-diagnostiserte pasienter med inflammatorisk tarmsykdom

Olsen BC, Opheim R, Kristensen VA, Høivik ML,..et al,.. Huppertz-Hauss G Qual Life Res. 2023 May 23


IBSEN III studien er en stor studie som startet i 2017 og pågår i Helse Sør-Øst. Studien følger pasienter med ny-diagnostisert ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, de to vanligste formene for inflammatorisk tarmsykdom, over tid. Et mål med studien er å kartlegge helserelatert livskvalitet hos disse pasientene ved diagnosetidspunktet og finne forskjellige sårbarhetsfaktorer som kan påvirke livskvalitet.

Forskningsresultater som beskriver helserelatert livskvalitet det første året med sykdommene er nå publisert. Deltakere med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom i IBSEN III studien blir bedt om å svare på forskjellige spørreskjemaer om helserelatert livskvalitet, noe som er viktig for å kunne danne et bilde om hvordan pasienter opplever sin sykdom. Ved diagnosetidspunktet oppdaget man at pasienter som rapporterte lav helserelatert livskvalitet samtidig opplevde en høy grad av symptomer på angst, depresjon, og utmattelse, i tillegg til mye symptomer fra tarmen. Lav helserelatert livskvalitet var likevel ikke nødvendigvis assosiert med en høy verdi av fekaltest i avføringsprøver – noe man bruker som et mål på hvor mye betennelse det er i tarmen. Dette tyder på at årsakene til redusert helserelatert livskvalitet er sammensatte, og at pasienter med lite betennelse kan likevel oppleve redusert livskvalitet. Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Quality of Life Research.

​Bjørn Olsen
Sist oppdatert 23.08.2023