Auditory cortex thickness is associated with N100 amplitude in schizophrenia spectrum disorders.

2023 - Organiske og fysiologiske forandringer i hjernens hørselssenter ved schizofreni.

Slapø NB, Nerland S, Jørgensen KN, ………, Agertz I et al Schizophrenia Bulletin Open. 2023.


Schizofreni-tilstander rammer ca. 1% av befolkningen. Ca. 70% har hørselshallusinasjoner. Tidligere studier kan tyde på at det er organiske forandringer i hørselssenteret i hjernebarken hos disse pasientene, bl.a. ved MR-undersøkelse. En del av det elektoniske utslaget i hørselssenteret (N100), målt med ektroencefalografi (EEG) er redusert ved schizofreni. I denne studien ble MR- og EEG-funn hos 33 pasienter med schizofreni sammenlignet med 144 friske.

N100-utslagene på EEG og tykkelsen på hjernebarken i hørselssenteret (målt ved hjelp av MR-bilder)  var redusert ved schizofreni sammenlignet med friske. Det var også en sammenheng mellom hjernebarktykkelse og N100-utslag ved schizofreni, men dette så en ikke hos de friske. Hva som utløser disse funnene hos pasienter med schizofreni, er foreløpig ukjent.

Geir Hoff 


Sist oppdatert 29.09.2023