Behandling av traumatisert seksualitet via PLISSIT-modellen

2023 - PLISSIT-modellen – en god tilnærming til behandling av traumatisert seksualitet

Almås E, Alstad B, Jørgensen BB, Eide B, Jensen HG, Mulelid A, Omdal A, Strømø S, Wästlund M. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid 2023.


Seksuelle overgrep og seksualisert vold er et stort samfunnsproblem. Denne artikkelen presenter PLISSIT-modellen, og hvordan den kan brukes i møte med klienter med traumatisert seksualitet på ulike nivåer. PLISSIT er et akronym som står for P: Permission, LI: Limited Information, SS: Specific Suggestions, og IT: Intensive Therapy.

Mange behandlere er redde for re-traumatisering hvis de tar opp seksualitet med klienten, og konsekvensen blir at seksuelle problemstillinger ikke blir snakket nok om. Ved å nærme seg traumatisert seksualitet med utgangspunkt i PLISSIT-modellen, kan det hjelpe behandlere å møte klienten på et tidlig stadium. Behandlere kan gi rom for å snakke om seksualitet, bidra med informasjon om hvor det er mulig å få hjelp, bidra til å fjerne skyld og skam ved å åpne opp og snakke om vonde opplevelser, og vise at det finnes en vei videre gjennom å styrke evnen til å erfare seksuelle responser i nåtid. Sexologisk kompetanse hos kliniske spesialister, kan bidra til at seksualitet blir en integrert del av det terapeutiske arbeidet. For mange kan det å snakke om seksualitet og overgrepsopplevelser forebygge mange års lidelse, og bidra til økt livskvalitet. 


Beate Alstad og Malin Wästlund


Doi: 10.18261/tph.20.2.6Sist oppdatert 21.09.2023