An efficient strategy for evaluating new non-invasive screening tests for colorectal cancer: the guiding principles.

2023 - Screening for tarmkreft: Retningslinjer for hvordan en kan ivareta behovet for utprøving av nye screeningmetoder innen rimelige tidsrammer.

Bresalier RS, Senore C, Young GP,..et al,..Hoff G,.. Gut. 2023 Jul 18;gutjnl-2023-329701.Screening for tarmkreft er blitt et helsetilbud i mange land. Bare i USA utføres det ca. 14 millioner screening-koloskopier hvert år. De fleste land bruker testmetoder for å oppdage usynlig blod i avføringen før påvisning av blod fører til koloskopi-undersøkelse av tarmen. I Norge startet utrulling av et nasjonalt screeningprogram i 2022. Målet med slike programmer er å redusere forekomsten av tarmkreft og død grunnet tarmkreft. Det tar i snitt 10-15 år fra en godartet polypp kan påvises og til polyppen eventuelt har utviklet seg til kreft. NB! Svært få av de vanlige polyppene (vortelignende utvekster) i tarmen blir til kreft.

Det utvikles stadig nye, lovende screeningmetoder, men de må etter hvert testes ut som del av et løpende screeningprogram – helst i en randomisert studie hvor «ny test» prøves ut mot «gjeldende standard». Når målet med å redusere forekomst og død av tarmkreft ligger 10-15 år fram i tid, så vil de færreste akseptere å vente så lenge for å få vite om målsettingen er nådd med den nye metoden.

I dette prosjektet har en gruppe av eksperter fra hele verden forsøkt å finne akseptable metoder for å teste ut nye screeningmetoder uten å måtte vente 10-15 år før man kan ta en beslutning om den nye testen er bedre enn gjeldende standard. Artikkelen er ment som en rettledning i hvordan en kan løse problemene ved behov for god utprøving av nye screeningmetoder og samtidig forhindre at beslutningstakere hopper over behovet for forsvarlig utprøving. 

Geir Hoff 


Sist oppdatert 23.08.2023