Secondary Breast Reconstruction in Irradiated Patients: Prospective Trial Comparing DIEP to Brava Expansion and Fat Transplantation

2023 - Sekundær brystrekonstruksjon hos bestrålte pasienter: Sammenlikning av DIEP og Brava ekspansjon og fettransplantasjon i prospektiv studie.

Begic A, Tolli J, Hegard W, Stark B Plast Reconstr Surg. 2023 Aug 1;152(2):205e-216e.


Etter delvis eller totalt tap av brystet, føler mange av kvinnene seg unormale, mindre feminine og ikke hele. Det har vist seg at brystrekonstruksjon har en positiv innvirkning på pasientenes psykiske og emosjonelle tilstand. Umiddelbar brystrekonstruksjon etter kirurgisk fjerning av brystet (mastektomi) har det siste tiåret blitt vanlig praksis i Norge. Det utføres vanligvis ved hjelp av implantater hos omtrent 50% av pasientene. På grunn av den høye risikoen for komplikasjoner hos pasienter behandlet med stråling etter mastektomi, gjøres rekonstruksjon i denne gruppen fortrinnsvis med eget vev ved bruk av lokale eller frie lapper. DIEP lapp (dyp inferior epigastrisk perforator) med benyttet vev fra nedre del av magen er blitt gullstandarden internasjonalt og i Norge. I det siste tiåret har rekonstruksjon med multiple transplantasjoner av eget fettvev blitt foreslått som alternativ metode. Disse to metodene har aldri blitt sammenlignet i en studie. Av denne grunn gjennomførte vi en prospektiv studie av to pasientgrupper operert med to forskjellige rekonstruksjonsmetoder.

Metode: Pasientene ble rekruttert ved to sykehus; Sykehuset Telemark og Oslo universitetssykehus, Riskhospitalet . 26 pasienter gjennomgikk rekonstruksjon med DIEP (16 ved Sykehuset Telemark og 10 ved Rikshospitalet) og 31 pasienter hadde multiple transplantasjoner av eget fett etter BRAVA-metoden med ekstern vevsutvidelse, alle ved Sykehuset Telemark. Pasienttilfredshet ble evaluert ved hjelp av Breast-Q spørreskjema og estetiske resultater med Telemark Breast Score (TBS).

Resultater: 24 av 31 pasienter i Brava-gruppen fullførte studien. På grunn av lang reisevei og manglende motivasjon trakk tre pasienter seg etter henholdsvis en, to -og tre seanser med transplantasjon. 3-4 seanser var nødvendig for å forbedre kvaliteten på huden før man kunne se volumøkning. Hudirritasjon var vanlig etter den første ekspansjonen, alt fra overfladisk irritasjon, dermatitt med kløe til omfattende blemmer. Seks til ni operative økter var nødvendig for å få et gjennomsnittlig volum på ca. 490 ml. Gjennomsnittlig total operasjonstid var 11,5 timer. Fire pasienter i denne gruppen utviklet en ny primær eller metastatisk kreftsykdom i løpet av studien. 24 av 26 pasienter i DIEP-gruppen fullførte studien. Gjennomsnittlig total operasjonstid var 8 timer. Gjennomsnittlig volum av det rekonstruerte brystet var 523 ml. TBS-score viste lignende forbedringer i begge gruppene etter en kort oppfølgingstid på hhv 3 og 6 måneder i Brava og DIEP-gruppen.

Konklusjon: Supplerende kirurgiske prosedyrer er ofte nødvendig ved brystrekonstruksjon etter mastektomi med bestråling ved hjelp av BRAVA (ekstern ekspansjon + fettransplantasjon). Selv om de estetiske resultatene evaluert av kirurger var sammenlignbare, var pasientene mer fornøyde med resultatene etter DIEP-rekonstruksjoner etter kort oppfølgingstid. 

Resultatene bekrefter at bruk av rekonstruksjon med transplantasjon av eget fett gjennom flere seanser kan brukes som et alternativ til rekonstruksjoner med DIEP-hos utvalgte pasienter.  

​Anadi Begic
Sist oppdatert 23.08.2023