"I have to obey my pain" - children's experiences of pain burden in cerebral palsy

2023 - «Smerten styrer meg – barns erfaringer med smertebyrde knyttet til cerebral parese»

Rinde ER, Anderzén-Carlssonc A, Jahnsend RB, Andersen RD Disabil Rehabil. 2023 Mar 29;1-9

​​

Bakgrunn:
Internasjonale studier indikerer at så mange som 3 av 4 barn med cerebral parese (CP) har smerter. Ubehandlet smerte er et alvorlig helseproblem og kan påvirke mange områder i livet. Smerter hos barn med CP underbehandles og det er et sterkt behov for endringer i klinisk praksis. For å utforme målrettede forbedringstiltak trenger vi mer kunnskap om den smertebyrden disse barna lever med.
I denne studien var derfor målsetningen å etablere bedre kunnskap om hvordan barna selv beskriver sin situasjon. Denne kunnskapen skal senere brukes i planlagte studier der utprøving og evaluering av forbedret behandlingstilbud er tema.
 
Oppsummering av funn:
Alle barna ble styrt av smerten sin, men i varierende grad. Alle hadde ulike beskrivelser, noe som understreker det subjektive og individuelle i smerte. Barna fortalte at de ble lei seg av å ha vondt, at smerte fikk fram dårlige tanker og følelser. For å håndtere og forebygge smerte måtte barna hvile mer enn andre, og gikk derfor glipp av lystbetonte aktiviteter. Barna beskrev strategier de selv brukte for å takle smerte, men kunne også få noe hjelp av andre. Den viktigste hjelpen var å bli forstått.
 
Elisabeth Rønning Rinde
 
 

 

Sist oppdatert 14.02.2024