Association between use of low-dose aspirin and detection of colorectal polyps and cancer in a screening setting.

2023 - Stor studie viser sannsynlig gunstig effekt av aspirin på risiko for tarmkreft.

Nafisi S, Randel KR, Støer NC, Veierød MB, Hoff G, Holme Ø. Schult AL, Botteri E Dig Liver Dis 2023.

Mer enn 4000 får diagnosen tarmkreft i Norge hvert år og ca. 1600 dør hvert år av dette. Det er i stor grad en livsstilsykdom med større risiko for dem som røyker, drikker mye alkohol, er overvektige og mosjonerer lite. Endring av livsstil er ofte vanskelig. I jakten på «en pille» som kan redusere risikoen, har aspirin og andre piller med acetylsalicylsyre pekt seg ut som mest lovende. Men – forskningsresultatene har ikke vært enstemmig i favør av aspirin og aspirin øker risikoen for bl.a. blødende magesår. Det har ført til at US Preventive Services Task Force i 2016 først anbefalte bruk av litt aspirin for å redusere risikoen for tarmkreft, men så trakk de dette tilbake i 2022. Mange forskjeller i design på de tidligere studiene kan forklare de sprikende resultatene, dvs. at noen viser at aspirin er nyttig mens andre ikke kan bekrefte det.

I denne studien tok vi utgangspunkt i 64.889 deltakere i alder 50-74 år som gjennomgikk en screeningundersøkelse for tarmkreft i Norge og påvisning av mulige forstadier til tarmkreft (adenomatøse polypper som er vortelignende utvekster på tarmslimhinnen). Langvarig, kontinuerlig og regelmessig bruk av aspirintabletter er i praksis bare gjennomførbart når en får tablettene på resept. Vi koblet derfor screeningdata med data fra det nasjonale reseptregisteret. Sporadisk håndkjøp av aspirin ble ikke registrert i denne studien.

Studien viste at regelmessig bruk av lavdosert aspirin i minst 3 år var assosiert med redusert risiko for tarmkreft (34% reduksjon) og adenomatøse polypper. Dette tyder på at aspirin virkelig har en begrensende effekt på risikoen for å få tarmkreft – forenlig med funn i en samleanalyse fra en rekke mindre studier tidligere.


Geir Hoff 

Sist oppdatert 10.02.2023