2023 - Symptoms and symptom clusters in patients newly diagnosed with inflammatory bowel disease: results from the IBSEN III Study

Johansen I, Småstuen MC, Løkkeberg ST, Kristensen VA, Høivik ML, Lund C, Olsen B, Strande V, Huppertz-Hauss G,.et.al. BMC Gastroenterol. 2023 Jul 27;23(1):255.

​​

Pasienter med kroniske betennelsessykdommer i tarmen (ulcerøs colitt og Crohns sykdom) opplever ulike symptomer som delvis kan oppstå hver for seg eller som symptomgrupper. Denne artikkelen undersøker forekomsten av symptomer, hvilken symptomer ofte opptrer i grupper. Utover det belyses om det er sammenheng mellom symptomgrupper og sosio-demografiske eller kliniske faktorer. 

IBSEN III studien studerer en gruppe pasienter der tarmbetennelsessykdommer ble oppdaget mellom januar 2017 og desember 2019. Pasientene ble bedt om å fylle ut spørreskjemaer om sine plager, alder, kjønn, sivilstatus, utdanning, m.m.. I tillegg ble kliniske data som betennelsesaktivitetsmålinger, blodprosent, vitamin-D konsentrasjon, jernmangel registrert.

De 3 hyppigste symptomene var oppblåsthet (84%), tretthet (81%), energimangel (81%). Det ble identifisert 3 ulike symptomgrupper som kunne identifiseres som psykiske symptomer, symptomer med redusert energinivå og kroppslige symptomer. Vitamin D mangel var assosiert med hyppigere psykiske symptomer, mens det ble ikke identifisert kliniske faktorer som var assosiert med de andre symptomgrupper.

Gert Huppertz-Hauss

Sist oppdatert 24.08.2023