Thyroidectomy for euthyroid patients with Hashimoto disease and persisting symptoms.

2023 Total thyroidektomi for Hashimoto’s sykdom har effekt opp til 5 år for pasienter med vedvarende symptomer trass i tilførsel av skjoldbruskkjertelhormon, men med høyere komplikasjonsrisiko enn forventet.

Hoff G, Bernklev T’, Johnsen L, Reitsma L, Sina D, Gibbs C, Carlsen E, Lende TH, Narvestad JK, Kildahl R, Omdal R, Kvaløy JT, Søiland H Annals Intern Med 2023

Hashimoto’s sykdom er en kronisk betennelse i skjoldbruskkjertelen, en autoimmun sykdom som vanligvis fører til lavt stoffskifte og behov for tilførsel av stoffskiftehormonet thyroxin i tablettform. Mange lider av restsymptomer (verking i ledd og musklatur, tørre øyne og slimhinner, søvnforstyrrelser og fatigue) selv om det lave stoffskiftet er rettet opp. I denne studien har vi testet ut en hypotese om at disse restsymptomene også kan ha en autoimmun årsak. Hvis skjoldbruskkjertelen er det antigenet som trigger auitoimmunitet, så kan det kanskje hjelpe å fjerne skjoldbruskkjertelen?

 

I 2019 publiserte vi resultater etter 18 måneder hvor den ene halvparten av 150 pasienter fikk operasjon og den andre ingen operasjon. Resultatene viste at skåring for generell helse, fysisk og mental funksjon og andre subjektive mål i validerte spørreskjema viste betydelig bedring blant dem som ble operert.

 

Nå har vi publisert resultater etter 36 måneder og forskjellet som vi så ved 18 måneder holder seg fortsatt. Blant dem som ble operert holdt effekten seg i opp til 5 år. 10 pasienter (14%) av 73 opererte hadde permanent lammelse av et stemmebånd eller nedsatt funksjon av biskjoldbruskkjertlene som følge av operasjon. Bivirkningene ved denne type operasjon var høyere enn forventet. Operasjonen anbefales derfor ikke innført som et behandlingstilbud for disse pasientene, men som ledd i videre forskning ved utvalgte sentre. Vi mangler også en god nok forklaringsmodell for hvorfor operasjon skulle virke. Det målbare endepunktet (et spørreskjema med forskjellige måter å spørre om «hvor opplever du din helse?») er litt for tynt grunnlag for et slikt inngrep. En langvarig placebo-effekt kan ikke utelukkes.   

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.7326/M23-1593

Sist oppdatert 04.12.2023