Impact of inadequate bowel cleansing in sigmoidoscopy screening.

2024 Behov for standardisert skåring av rengjøringsgrad før sigmoidoskopi.

Randel KR, Schult AL, Botteri E, Nawaz M, Nguyen DH, Holme Ø, Bretthauer M, Hoff G, de Lange T. Scand J Gastroenterol. 2024 Jun 8:1-8.

Utrulling av et landsdekkende tarmscreeningprogram i Norge startet i 2023. Målsettingen er å forhindre mest mulig av sykdom og død grunnet kreft i tykktarm og endetarm. De fleste slike screeningprogram bruker påvisning av usynlig blod i avføringen som screeningmetode – også i Norge. To andre alternativer er koloskopi og sigmoidoskopi – begge er visuelle undersøkelser gjennom en bøyelig slange (fiberoptisk innsyn eller med kamera i tuppen) som føres inn gjennom endetarmsåpningen. Koloskopi er undersøkelse av hele tykktarmen og det krever omstendelig rengjøring av tarmen på forhånd. Sigmoidoskopi er «halvveis-koloskopi» begrenset til nedre halvdel av tarmen og da holder det med et miniklyster ved frammøte til undersøkelsen. Siden oppmøte til screening er ganske avgjørende for nytten av et screeningprogram, kan sigmoidoskopi kanskje konkurrere med koloskopi ved å oppnå bedre oppslutning særlig blant personer hvor f.eks. livsstil gir høyere risiko for tarmkreft.

I dette prosjektet har vi sett på kvaliteten av det enkle rengjøringsregimet ved sigmoidoskopi av 35.000 deltakere i et screeningprosjekt. Tømningskvaliteten ble vurdert som «utmerket» (59%), «bra» (18%), «delvis dårlig»(20%) og «dårlig» (3%). Dårligere rengjøring ga ikke mindre påvisning av de viktigste lesjonene – kreft og såkalt «avanserte adenomer» (dvs. sopplignende utvekster (polypper) med høy risiko for å utvikle seg til kreft). Som ventet var det dårligere påvisning av de mindre, ikke-avanserte polyppene ved dårligere tømning. Det var stor variasjon i vurderingen av rengjøringskvalitet mellom de legene som utførte sigmoidoskopiene – uten at dette påvirket forskjeller mellom legene i evnen til å påvise polypper. Vi har standardisert verktøy for skåring av hvor god rengjøringen er for koloskopi, men mangler dette for sigmoidoskopi. Det viktigste med denne studien er påvisning av behovet for å utvikle en standardisert gradering av rengjøringen for sigmoidoskopi.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1080/00365521.2024.2364213

Sist oppdatert 10.06.2024