BEYOND: a randomized controlled trial comparing efficacy and safety of individualized follitropin delta dosing in a GnRH agonist versus antagonist protocol during the first ovarian stimulation cycle

2024 BEYOND: En studie for å vurdere effektivitet og sikkerhet av follitropin delta med in vitro-fertilisering (IVF)

23. Lobo R, Soerdal T, Ekerhovd E, Cohlen B, Porcu E, Schenk M, Shufaro Y, Smeenk J, Suerdieck MB, Pinton P, Pinborg A. Hum Reprod. 2024 May 9:deae092.

Når pasienter gjennomfører IVF-behandling setter de injeksjoner med hormoner for å stimulere eggstokkene til å modne flere egg samtidig. De to vanligste stimuleringsmetodene for å fremme eggmodningen kalles for ‘kort protokoll’ og ‘lang protokoll.’ Internasjonalt er disse to protokollene omtrent like vanlige.

Follitropin delta er et hormonpreparat som ble godkjent i Europa i 2016 for bruk med kort protokoll.

Denne studien var en multisenterstudie i flere europeiske land for å vurdere effektivitet og sikkerhet ved bruk av follitropin delta i den lange protokollen. Totalt ble over 400 pasienter inkludert, der halvparten ble behandlet med den korte protokollen og den andre halvparten med den lange protokollen. Det primære målet var å sammenlikne antallet egg som ble høstet i hver gruppe. Sekundære mål omfattet blant annet graviditetsrate, alvorlige bivirkninger og komplikasjoner av follitropin delta, fødselsrate og parametre knyttet til fødsel og nyfødtperiode.

Gjennomsnitt antall egg høstet var noe høyere i gruppen som benyttet den lange protokollen. I denne gruppen var også graviditetsraten og fødselsraten per startet stimulering høyest. Bivirkninger som hodepine, kvalme og abdominalsmerter samt forhold knyttet til fødsel og nyfødtperioden var sammenliknbare i de to gruppene. Risikoen for komplikasjoner var lav i begge gruppene.

Studien viser at follitropin delta er et effektivt preparat ved lang protokoll med IVF. Denne protokollen øker ikke risikoen for bivirkninger eller komplikasjoner.

 

Erling Ekerhovd

Link PubMed

Doi: 10.1093/humrep/deae092

Sist oppdatert 14.06.2024