Dietary intake and nutritional status in patients with newly diagnosed inflammatory bowel disease: insights from the IBSEN III study

2024 Ernæringsvaner av pasienter med ny diagnostisert tarmbetennelse

Zerouga I, Valeur J, Sommer C, Småstuen MC, Medhus AW, Lund CL, Johansen I, Cetinkaya RB, Bengtson M-B, Torp R, Hovde Ø, Huppertz-Hauss G, Detlie TE, Aabrekk TB, Ricanek P, Frigstad SO, Hopstock LA, Opheim R, Kristensen VA, Høivik ML, Carlsen MH, Aas M-H Scand J Gastroenterol. 2024 Feb 15

Pasienter med kroniske tarmsykdommer angir å unngå visse matvarer for å forhindre en forverring av symptomer. Det er mulig at en restriktiv diett kan føre til mangelernæring. Målet med denne studien var å kartlegge ernæringsvaner av pasienter med ny diagnostisert kronisk betennelsessykdom I tarmen (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom), å sammenlikne dem med normalbefolkningen og med nordiske anbefalinger for ernæring.

Ernæringsvaner fra 227 pasienter under 40 år med nylig diagnostisert ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom i sør-øst Norge og en representativ gruppe fra normalbefolkning (fra Tromsø studien) ble kartlagt med hjelp av et omfattende spørreskjema. Samtidig ble blodprøver tatt for å oppdage mangel av jern, albumin (eggehvitestoff), vitamin D og vitamin B12. Kroppsmasseindeks ble beregnet.

Pasienter med tarmbetennselssykdommer hadde en høyere inntak av kornprodukter utenom brød, søte drikkevarer, energi, fett og flerumettede fettsyrer, men mindre inntak av melkeprodukter, alkohol og jod enn normalbefolkningen. Anemi (lav blodprosent) og hypoalbuminemi (proteinmangel) ble hyppigere registrert i pasientgruppen enn i kontrollgruppen.

Ernæringsvaner av pasienter med ny diagnostisert tarmbetennelse fulgte stort sett nordiske ernæringsanbefalinger, selv om en høyere andel av pasientene hadde en høyere inntak av fett og sukker enn anbefalt sammenliknet med normalbefolkningen. I fremtidige studier skal det undersøkes om økt inntak av sukker og fett har negativ innflytelse på utviklingen av tarmsykdommen.

Gert Huppertz-Hauss

Link PubMed

Doi: 10.1080/00365521.2024.2313056

Sist oppdatert 20.02.2024