Survival prediction in patients with gynecological cancer irradiated for brain metastases

2024 Forventet overlevelse hos pasienter med gynekologisk kreft som er strålebehandlet for spredningssvulster til hjernen.

Os SS, Skipar K, Skovlund E, Hompland I, Hellebust TP, Guren MG, Lindemann K, Nakken ES Acta Oncologica 2024 Apr 21:63:206-212.

Spredningssvulster til hjernen forekommer relativt sjelden hos pasienter med gynekologisk kreftsykdom, men gir ofte en dårlig prognose. Spredningssvulster til hjernen behandles enten med kirurgi, kirurgi kombinert med stråleterapi eller stråleterapi alene. Hos pasienter med dårlig allmenntilstand gir man ofte kun symptomlindrende behandling.

Det finnes i dag ingen klare retningslinjer for hvordan man best behandler spredningssvulster til hjernen hos pasienter med gynekologisk kreft. Spredningssvulster til hjernen er en alvorlig tilstand, og noen pasienter kan ha kort forventet gjenværende levetid. Det er derfor viktig at disse pasientene ikke utsettes for tung behandling som de ikke vil nyttiggjøre seg av. Samtidig er det viktig å gi aktiv behandling til pasienter med forventet god nytte og som kan leve lenger med kreftsykdommen.

I denne studien har vi analysert 144 pasienter med gynekologisk kreftsykdom som har mottatt stråleterapi grunnet spredningssvulster til hjernen. Vi har identifisert ulike faktorer som har betydning for hvor lenge pasientene lever, og basert på dette laget et scoringsverktøy som kan være til hjelp når man skal vurdere behandling hos fremtidige pasienter. Pasienter med kombinasjonen kreft i eggstokk, få eller ingen spredningssvulster utenfor hjernen og god allmenntilstand, har best prognose. Aktiv behandling mot spredningssvulster i hjernen hos disse pasientene synes å være riktig. Pasienter med kombinasjonen kreft i livmorhals eller ytre kjønnsorganer, spredningssvulster også utenfor hjernen og dårlig allmenntilstand, har en kort forventet levetid på 2-3 måneder. Disse pasientene synes ikke å være tjent med aktiv behandling, og bør kun få symptomlindrende behandling.

 

Kjersti Skipar

Link PubMed

Doi: 10.2340/1651-226X.2023.34899

Sist oppdatert 26.04.2024