Repeat expansions in AR, ATXN1, ATXN2 and HTT in Norwegian patients diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis

2024 Genetiske ekspansjoner hos norske pasienter diagnostisert med ALS.

Novy C, Busk Ø L, Tysnes O-B, Landa S S, Aanjesen T N, Alstadhaug K B, Bjerknes T L, Bjørnå I K, Bråthen G, Dahl E, Demic N, Fahlström M, Flemmen H Ø, Hallerstig E, HogenEsch I, Kampman M T, Kleveland G, Kvernmo H B, Ljøstad U, Maniaol A, Hagen Morsund A, Nakken O, Goberg Olsen C, Schlüter K, Utvik M-S, Yaseen R, Holla Ø L, Holmøy T, Høyer H Brain Communications, Volume 6, Issue 2, 2024.

Introduksjon: Genetiske ekspansjoner forårsaker tap av nevroner ved amyotrofisk lateral sklerose samt andre nevrodegenerative sykdommer som spinocerebellær ataksi, Huntingtons sykdom og Kennedy's sykdom. Ekspansjoner i samme gen kan forårsake flere kliniske fenotyper. I denne studien undersøkte vi ekspansjoner i en norsk ALS-kohort.

Metoder: Totalt 414 norske ALS pasienter og 713 nevrologisk friske kontroller, justert for alder og kjønn, ble undersøkt for ekspansjoner i AR, ATXN1, ATXN2 og HTT ved bruk av eksomsekvensering og ExpansionHunter-programvaren.

Resultater: Fem ALS pasienter (1.2%) og to kontroller (0.3%) hadde ≥36 repetisjoner i HTT (P = 0.032), og syv ALS pasienter (1.7%) og tre kontroller (0.4%) bar ≥29 repetisjoner i ATXN2 (P = 0.038). En mannlig pasient diagnostisert med ALS hadde en patogen ekspansjon i AR, og hans diagnose ble revidert til Kennedy's sykdom. I ATXN1, hadde 50 ALS pasienter (12.1%) og 96 kontroller (13.5%) ≥33 repetisjoner (P = 0.753). Ingen av pasientene med ekspansjoner i ATXN2 eller HTT viste tegn til Huntingtons sykdom eller spinocerebellær ataksi type 2, basert på en gjennomgang av medisinske journaler. ALS-diagnosen ble bekreftet hos alle pasienter med ATXN2 og HTT ekspansjon, med unntak av en pasient som hadde primær lateral sklerose.

Konklusjon: Våre funn indikerer at ekspansjoner i HTT og ATXN2 er assosiert med økt sannsynlighet for å utvikle ALS. Videre studier er nødvendig for å undersøke den potensielle sammenhengen mellom HTT ekspansjoner og ALS.

Camilla Novy

Link PubMed

Doi: 10.1093/braincomms/fcae087

Sist oppdatert 12.04.2024