Do patients with lumbar spinal stenosis benefit from decompression of levels with adjacent moderate stenosis? A prospective cohort study from the NORDSTEN study

2024 Har pasienter med lumbal spinal stenose effekt av dekompresjon av nabonivåer med moderat spinal stenose? Et prospektivt kohort studie fra NORDSTEN studien.

Tronstad S, Haug KJ, Myklebust TÅ, Weber C, Brisby H, Austevoll IM, Hellum C, Storheim K, Aaen J, Banitalebi H, Brox JI, Grundnes O, Franssen E, Indrekvam K, Solberg T, Hermansen E. Spine Journal, The, 2024-06-01, Volume 24, Issue 6, Pages 1015-1021

Lumbal spinal stenose er den vanligste årsaken til operasjon i ryggen i befolkningen. Spinal stenose skyldes trange forhold i spinalkanalen og rammer typisk eldre pasienter. Det gir symptomer i form av utstrålende smerter til ben, som ofte forverres i stående stilling, og som bedres når man bøyer ryggen. Enkelte blir operert og operasjonen går da ut på at man lager bedre plass i spinalkanalen ved å fjerne omkringliggende ben og fortykkede ligamenter.  

Tidligere studier har vist at det er dårlig sammenfall mellom pasientens symptomer og graden av tranghet på MR bilder av ryggen. Ofte har pasienten tranghet i flere nivåer, uten at det er vist at dette gir verre symptomer eller dårligere resultater ved kirurgi. Man kan derfor som behandlende kirurg være i tvil om hvor mange nivåer det er nødvendig å operere for å oppnå et godt resultat.

Målet med dette studiet var å se på pasienter med et trangt nivå, i kombinasjon med et nivå over eller under som er «moderat» trangt, vil ha bedre effekt ved kirurgi der man opererer begge nivåer, sammenlignet med om man kun opererer det trangeste nivået. Resultatene er basert på pasientrapporterte utfallsmål. Vi ønsket samtidig å se på om pasientene som ble operert i to nivåer hadde flere komplikasjoner, lenger operasjonstid, lenger liggetid på sykehus, og om det var forskjell i antall reoperasjoner.

Dataene ble innhentet fra NORDSTEN-STT studien, som STHF har vært en del av, og som er et stort multisenter randomisert studie med 437 pasienter, som har sammenlignet tre ulike operasjonsmetoder for lumbal spinal stenose. 222 av disse pasientene kunne inkluderes i vårt studie.

Resultatene våre tydet på at pasientene etter to år ikke hadde bedre effekt av å bli operert i to nivåer, sammenlignet med de som ble operert i ett nivå. De som ble operert i to nivåer hadde signifikant lengre operasjonstid og lengre opphold på sykehus etter operasjonen. Det var ingen forskjeller når det kom til antall komplikasjoner eller reoperasjoner.

Det vil være interessant å følge disse pasientene også etter fem år for å se om funnene endrer seg med lengre oppfølgning.

Sara Tronstad 

Link PubMed

Doi: 10.1016/j.spinee.2024.01.010

Sist oppdatert 31.05.2024