Effectiveness of colonoscopy screening vs sigmoidoscopy screening in colorectal cancer.

2024 Ikke så stor forskjell på effekten av tarmkreftscreening med bruk av koloskopi eller sigmoidoskop som screeningmetode.

Juul F, Cross AJ, Schoen R, Senore C, Pinskt PF, Miller EA, Segnan N, Wooldrage K, Wieszczy-Azczepanik P, Amaroli P, Garborg K, Adami HO, Hoff G, Kalager M, Bretthauer M, Holme Ø, Løberg M JAMA Network Open 2024

 

I det nasjonale screeningprogrammet mot tarmkreft bruker vi undersøkelse på usynlig blod i avføringen som screeningmetode – i likhet med de fleste land. Men – i noen land går en rett på koloskopi som screeningmetode. Et annet alternativ er sigmoidoskopi – også kalt «halvveis-koloskopi» siden undersøkelse med sigmoidoskopi er en undersøkelse med en bøyelig «tarmkikkert» av nedre halvdel av tykktarmen mens koloskopi rekker over hele tykktarmen. Mange har derfor antatt at koloskopi må være «dobbelt så bra» som sigmoidoskopi. Koloskopi krever litt omstendelig forhåndsbehandling hjemme med avføringsmidler for å rengjøre tarmen godt, mens et enkelt miniklyster ved frammøte holder for sigmoidoskopi. Noen direkte sammenligning mellom de to metodene har aldri vært gjennomført.

I denne studien har vi tatt utgangspunkt i fire store randomiserte sigmoidoskopiscreening-studier utført i Norge, USA, Storbritannia og Italia (i alt ca. 360.000 deltakere) og simulert den forventede tilleggsgevinsten ved bruk av koloskopi som alternativ. Funnene er validert mot en koloskopistudie utført i Norge.

Resultatene tyder på at koloskopiscreening gir ca. 30% redusert risiko for tarmkreft og for død grunnet tarmkreft. Dette er bare ca. 7 prosentpoeng bedre enn sigmoidoskopi-screening - altså langt unna en «dobbelt så god» effekt. Dette skyldes bl.a. at polypper i tarmen oftest forekommer i nederste halvdel av tarmen (altså innenfor sigmoidoskopets rekkevidde) og polypper kan være en markør for økt kreftrisiko og at også resten av tarmen bør undersøkes nærmere som led i utredning av «en positiv screeningtest» (positiv sigmoidoskopiscreening).

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.0007

 

Sist oppdatert 07.03.2024