Assessing regional intracortical myelination in schizophrenia spectrum and bipolar disorders using the optimized T1w/T2w-ratio

2024 Ingen klar sammenheng mellom schizofreni/bipolar lidelse og myelinisering i hjernen

Jørgensen KN, Nerland S, Slapø NB, Norbom LB, Mørch-Johnsen L, Wortinger LA, Barth C, Andreou D, Maximov II, Geier OM, Andreassen OA, Jönsson EG, Agartz Psychol Med. 2024 Apr 2:1-11.

Fettstoffer i hjernen (myelin bygd opp av fosfolipider) kan sammenlignes med isolasjon rundt elektriske ledninger. Noen studier kan tyde på at mangelfull/defekt myelin har en viss sammenheng med schizofreni og bipolare lidelser.

I denne studien ble 64 pasienter med schizofreni, 91 med bipolar lidelse og 155 friske kontrollpersoner undersøkt med MR-teknologi for å påvise eventuelle forskjeller mellom gruppene med hensyn til myelinisering i hjernen. Det ble ikke påvist noen forskjell mellom pasientgruppene og friske kontrollpersoner. Men – funnene kunne tyde på en viss sammenheng mellom bruk av antipsykotiske medikamenter og gunstig myelinisering. Studien var imidlertid ikke designet for å undersøke dette, og funnene er ikke konklusive, dvs. at videre forskning trengs.  

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1017/S0033291724000503

Sist oppdatert 10.05.2024