Low-dose aspirin and prevention of colorectal cancer: evidence from a nationwide registry-based cohort in Norway

2024 Lav-dosert bruk av salicyltabletter reduserer risikoen for tarmkreft.

Nafisi S, Støer NC, Veierød MB, Randel KR, Hoff G, Löfling L, Bosetti C, Botteri E. Am J Gastroenterol. 2024 Feb 1

Salicylsyretabletter (Aspirin, Dispril osv) kan redusere risikoen for tarmkreft, men det vitenskapelige grunnlaget for at salicyl virker og at nytten er større enn ulempene – det har det vært diskusjon om i flere tiår. US Preventive Services Task Force i USA anbefalte tidligere bruk av salicyl for å redusere kreftrisikoen, men trakk tilbake anbefalingen i 2022.

 

I denne studien er det brukt data fra nasjonale registre – Reseptregisteret, Kreftregisteret og Folkeregisteret – og hentet ut data fra ca. 2,2 millioner personer i alder over 50 år og bosatt i Norge 2004-2018. Lav-doserte salicyltabletter (75-160 mg tabletter) er reseptbelagt og derfor registrert i Reseptregisteret. 26,5% av de 2,2 mill. personene brukte lav-dose salicyl.

 

Studien viste at varigheten av bruk (antall år) og høyere dosering (begrenset til 75-160 mg tablettstyrke) var assosiert med lavere risiko for tarmkreft – uansett kjønn, alder eller segment av tykktarm og endetarm. Reduksjonen var 13% for brukere av salicyl sammenlignet med de som aldri hadde brukt lav-dose salicyl. Antall tarmkrefttilfeller forhindret av salicyl i studieperioden var anslått å være 1073 tilfeller. Studien er registerbasert og det bør gjennomføres store randomiserte studier før en eventuell ny anbefaling om regelmessig bruk av salicyl for forebygging av tarmkreft.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.14309/ajg.0000000000002695

Sist oppdatert 01.03.2024