Early or late menarche is associated with reduced fecundability in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study.

2024 Lavere fruktbarhet blant kvinner med tidlig første menstruasjon

Warp ML, Grindstad T, Magnus MC, Page CM, Håberg SE, Morken N-H, Romundstad LB, Hanevik HI Hum Reprod. 2024 Apr 3;39(4):812-821.

Kvinner i Norge får sin første menstruasjon stadig tidligere, samtidig fødes det færre barn per kvinne enn noensinne. Sammenhengen mellom alder for første menstruasjon og fruktbarhet ble undersøkt av Mari Landås Warp og medarbeidere ved Fertilitetsavdelingen Sør og Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet.

De fleste kvinner får sin første menstruasjon mellom 12-14 års alder. Både tidlig og sen første menstruasjon er forbundet med en rekke helseplager som igjen er knyttet til redusert fruktbarhet. Om det er en sammenheng mellom når en kvinne får sin første menstruasjon og fruktbarhet er ikke kjent.

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) er en stor befolkningsundersøkelse som inkluderte gravide kvinner mellom 1999 og 2008. Alle gravide kvinner i Norge ble invitert til å delta og over 94 000 kvinner ble med. Kvinnene fikk utdelt en rekke spørreskjemaer i svangerskapet med spørsmål om blant annet høyde og vekt, utdannelsesnivå, alder for første menstruasjon samt hvor mange måneder hun og hennes partner prøvde før de ble gravide. Kvinner som var med i MoBa for første gang, der svangerskapet var planlagt og som svarte på spørsmålene angående fruktbarhet og menstruasjon ble inkludert (N=67 613) i Warp sin studie.

Blant disse kvinnene som ble undersøkt var gjennomsnittsalderen for første menstruasjon 13 år, og de fleste rapporterte at de brukte 2-3 måneder på å oppnå graviditet. Studien delte kvinnene inn i 4 grupper basert på alder for første menstruasjon, og definerte 12-14 år som normal menstruasjonsalder, 11 år som tidlig, 15 år som sen, <11 som veldig tidlig og >15 som veldig sen. Sjansen for å bli gravid i enhver syklus opptil 12 sykluser for de ulike menstruasjonsgruppene ble beregnet.

Forfatterne fant at kvinner med enten veldig tidlig eller veldig sen første menstruasjon hadde 7% lavere sannsynlighet for å bli gravide i enhver syklus de prøvde sammenlignet med kvinner som fikk sin første menstruasjon mellom 12-14 års alder. Analysen ble justert for kvinnens kroppsmasse index før hun ble gravid, og for hennes utdannelsesnivå.

Siden alder har stor innvirkning på kvinners fruktbarhet, ble det også justert for hvor gamle kvinnene var når de ble gravide i en annen analyse. Da fant forfatterne at de med veldig tidlig første menstruasjon hadde en 9% lavere sjanse per syklus for å oppnå graviditet sammenlignet med sine medsøstre som fikk sin første menstruasjon på et gjennomsnittlig tidspunkt (12-14 år).

Disse funnene peker på at tidspunkt for når en kvinne får menstruasjon for første gang kan ha betydning hennes fruktbarhet senere. Vi vet fra andre studier at det også finnes mange andre faktorer som påvirker hvor lang tid det tar å oppnå graviditet. Blant disse er partneren sin sædkvalitet en faktor som ikke var mulig å studere med våre data.

Mari Warp

Link PubMed

Doi: 10.1093/humrep/deae011

 

Sist oppdatert 10.05.2024