Thyroidectomy for euthyroid patients with Hashimoto Disease and persistent symptoms: An observational, postrandomization study

2024 Lovende resultater ved kirurgi for restsymptomer hos pasienter som behandles for kronisk betennelse i skjoldbruskkjertelen.

Hoff G, Bernklev T, Johnsen L, Reitsma L, Sina D, Lauzike A, Gibbs C, Lende TH, Narvestad JK, Kildahl R, Omdal R, Kvaløy JT, Søiland H. J Thyroid Research 2024

Hashimoto thyroiditt (HT) er en autoimmun sykdom hvor kroppens immunapparat angriper skjoldbruskkjertelen som etter hvert ikke greier å produsere nok stoffskiftehormon, men dette kan pasienten få som tilskudd i tablettform. Sykdommer fører av og til med seg ekstrem trøtthet (fatigue), ømme muskler og ledd, tørrhet i munn og øyne og dårlig søvn. Ofte gir ikke disse plagene seg selv om en får tilstrekkelig tilskudd av skjoldbruskkjertelhormon. Det er en hypotese at også disse «restsymptomene» kan skyldes immunapparatet – og kanskje det kan hjelpe å fjerne hele skjoldbruskkjertelen for å oppnå «fred» med immunapparatet.

I en såkalt randomisert studie ved Sykehuset Telemark ble 75 pasienter trukket ut til fjerning av skjoldbruskkjertelen og 75 til standard behandling uten operasjon. Randomisering betyr å tilfeldig trekke ut pasienter til to eller flere behandlingsgrupper som kan sammenlignes. Denne studien, med resultater publisert i 2019 og etter forlenget oppfølgningstid i 2023, viste at pasientenes sykdomsopplevelse var vesentlig bedret for de opererte 18 måneder og 36 måneder etter operasjon sammenlignet med kontrollgruppen.

Nå er en annen gruppe på 154 pasienter med litt videre kriterier for inklusjon operert ved Sykehuset Telemark på samme måte og fulgt i 18 måneder etter operasjon uten noen randomisert kontrollgruppe. Resultatene var de samme – god effekt for de som ble operert.

Vi har brukt validerte pasienttilbakemeldingsskjemaer for å fange opp pasientenes sykdomsopplevelse, men svarene er allikevel helt og holdent basert på pasientenes subjektive rapportering. Vi har intet objektivt mål på at de vedvarende plagene før operasjon faktisk skyldes ren autoimmunitet og grader av mulig placebo-effekt kan derfor ikke utelukkes. Forskningen på denne tematikken fortsetter derfor og operasjon for «rest-symptomer» hos pasienter med Hashimoto’s thyroiditt blir foreløpig ikke noen standardbehandling siden operasjonen heller ikke er helt uten risiko for alvorlige komplikasjoner.

 

Geir Hoff

Link Artikkel

Doi: https://doi.org/10.1155/2024/5518720

Sist oppdatert 09.04.2024