Prescriptions of psychotropic and somatic medications among patients with severe mental disorders and healthy controls in a naturalistic study.

2024 Pasienter med alvorlig sinnslidelse har også et økt behov for behandling av somatiske tilstander.

Safi DES, Jørgensen NK, Bjella T, Nesvåg R, Dieset I, Melle I, Andreassen OA, Jönsson EG. Nordic J Psychiatry 2024

Alvorlig sinnslidelse (psykoser og bipolar lidelse) rammer ca. 3% av befolkningen. Disse pasientene har oftere enn andre også noen somatiske tilstander som diabetes, luftveissykdommer og hjerte-/kar-lidelser.

I denne studien er forbruket av forskjellige medikamenter blant et utvalg av 1406 pasienter med alvorlig sinnslidelse sammenlignet med et utvalg personer som ikke har alvorlig sinnslidelse. Data på medikamentforbruk er hentet ut fra det nasjonale reseptregisteret. Bortsett fra det forventede, forhøyede forbruket av psykiatri-medikamenter, var det et høyere forbruk av medikamenter for diabetes, stoffskiftesykdom, statiner mot høy kolesterol og beta-blokkere.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1080/08039488.2024.2305806

Sist oppdatert 02.04.2024